اخذ نمایندگی ۱۹سرویس

دعوت به همکاری از متخصصین سراسر کشور

شرایط اعطای نمایندگی

شرکت ۱۹ تجارت خاورمیانه با درنظر گرفتن پراکندگی فروش و بررسی امکانات احراز شده ی متقاضیان محترم ، پس از انجام ارزیابی میدانی و تکمیل فرم های مربوطه اقدام به اعطای نمایندگی می نماید.

فرم اخذ نمایندگی

تبصره:
صرف ارسال مدارک از سوی متقاضی نمایندگی ، هیچگونه مسئولیتی برای شرکت نوزده تجارت خاورمیانه نسبت به اعطای قطعی نمایندگی ایجاد نمی گردد و مستلزم بررسی احراز شرایط توسط کارشناسان شبکه نمایندگی های شرکت می باشد.

اسکرول به بالا